Muzeum Żołnierzy Wyklętych wydało już 5,5 miliona od ministra

Budżet Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce gwałtownie i wielokrotnie wzrósł w 2017 roku z kilkuset tysięcy (2016 r.) do sześciu milionów złotych. Ze sprawozdania finansowego placówki za 2017 rok wynika, że umowa z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie budowy placówki zaczyna działać.

Największą pozycję 5,5 mln zł zajmuje w sprawozdaniu finansowym pozycja „środki trwałe w budowie” i jest ona finansowana z dotacji MKiDN. W sumie ministerstwo zobowiązało się, że przeznaczy na budowę muzeum w budynkach po areszcie śledczym 35 mln zł, a inwestycja zostanie zakończona w tym roku. Plany są takie, aby otworzyć muzeum na stulecie odzyskania niepodległości – 11 listopada br. Większość dotacji – 30 mln zł – powinna zostać przeznaczona na muzeum w tym roku.

Na razie muzeum ma status „w organizacji”. Zatrudniało w 2017 r. pięć osób. Na ich wynagrodzenia wydano 241,5 tys zł (brutto, ale bez ZUS i innych pochodnych).

Prezydent Ostrołęki zatwierdził sprawozdanie finansowe muzeum 18 czerwca. Wkrótce trafi ono na sesję Rady Miasta. 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.