Mówiąc krótko: to był błąd

Trzeba było zwoływać nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, żeby sprostować błąd w podziale gminy na okręgi wyborcze, do którego doszło 28 marca.

Poszło o to. że ulica krótka w Rzekuniu znalazła się w granicach dwóch okręgów wyborczych. Nadzwyczajna sesja 10 września została zwołana po to, żeby z jednego z okręgów, tego z numerem 14, ulicę Krótką wykreślić.

Fakt przyporządkowania jednej ulicy do dwóch okręgów nazwano w porządku obrad wrześniowej sesji „oczywistą omyłką”. W tytule uchwały ani w uzasadnieniu już o tej oczywistości nie było już mowy. Oczywista omyłka jest bowiem wtedy kiedy wszyscy przyznają, że był to przypadkowy błąd i możliwość logicznego poprawienia go jest tylko jedna i nie budzi sporu.

Tu omyłka nie była taka oczywista, bo Rada Gminy musiała podjąć decyzję z którego okręgu ulicę Krótką wykreślić, a w którym ją pozostawić. Warianty naprawienia tego błędu były więc dwa. W projekcie uchwały przedstawionym radnym zaproponowano pozostawienie ulicy Krótkiej w okręgu nr 15, a skreślenie jej z okręgu nr 14.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.