Lepszy start w dorosłe życie

12 plakat7.11.2013 cz1

Do domów dziecka lub rodzin zastępczych trafiają z różnych powodów. Spędzają tam dzieciństwo i młodość. Kiedy jednak kończą osiemnaście lat muszą placówkę opuścić i zacząć samodzielne życie na własny rachunek. Ich start jest dużo trudniejszy niż przeciętnego nastolatka. Pozostają bez wsparcia rodziców, często czują się gorsi. Właśnie z myślą o nich powstał program Story cheering.

 – Wielu podopiecznych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze czy rodziny zastępcze nie ma wystarczającej wiedzy, jak sobie radzić z samodzielnością – mówi Iwona Brzezińska, dyrektor Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce. -Jak zaistnieć i utrzymać się na rynku pracy, jak poradzić sobie z ciągle zmieniającą się rzeczywistością, jak sprostać coraz wyższym wymaganiom edukacyjnym. Mają braki praktyczne w umiejętnym sposobie zarządzania budżetem.

 Do najważniejszych problemów z jakimi mierzą się młodzi ludzie należą problemy finansowe, mieszkaniowe czy te związane z pracą zarobkową. Mają je wprawdzie także ci, którzy wychowali się z rodzicami. Trzeba jednak wiedzieć, że poza tym osoby te czują się osamotnione, nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Brakuje im także pomysłu na siebie, co sprawia, że często nie kierują energii na własny rozwój.

 Projekt Story cheering realizuje Fundacja Drabina Rozwoju we współpracy z samorządem miejskim Ostrołęki. Ma on na celu aktywizację zawodową młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Od 2012 roku wychowawcy, podopieczni i przedstawiciele Fundacji pracowali nad stworzeniem narzędzi, z których będą mogły skorzystać osoby zajmujące się tym problemem, czyli głównie kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie usamodzielniania, pracownicy Ośrodek Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą usamodzielniającą się.

 W projekcie stosowane są dwie metody rozwoju indywidualnego- zaadaptowane do specyfiki potrzeb młodych ludzi: opowiadanie historii, czyli storytelling  i trening.

 Pierwsza z nich polega na budowaniu narracji nacechowanej emocjonalnie, wykorzystującej metafory, symbole, przenośnie. Taka treść może zmieniać sposób myślenia, działania i postrzegania różnych zjawisk czy problemów. Umożliwia przekazanie trudnych treści w sposób przystępny dla odbiorcy. Tą właśnie metodą posłużono się przy tworzeniu filmu animowanego i gry symulacyjnej. Pozwalają one na rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych młodych ludzi. W ramach programu powstało również narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu będzie możliwe określenie predyspozycji zawodowych i mocnych stron młodzieży oraz podręcznik umiejętności młodego trenera i instrukcja stosowania metody. Wszystkie narzędzia są dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu www.storycheering.com i każda zainteresowana osoba może je stosować w swojej pracy.

12 plakat7.11.2013 cz2

 Fabuła filmu skupia się wokół postaci Dany. Główna bohaterka  wkracza właśnie na drogę samodzielności i zderza się z sytuacją, w której pomysłowość  i wiara we własną wartość pozwala jej osiągać wyznaczony cel. Droga do tego nie jest jednak prosta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Dana otrzymuje nietypowe zadanie. Chcąc zostać scenarzystką filmową, musi spontanicznie wymyślić historię do hasła, które właśnie otrzymała. Czasu jest niewiele, a od opowiedzianej historii zależy jej przyszłość. Czy podoła zadaniu, czy uda jej się przekonać do siebie ludzi ze świata filmu? W końcu Dana zaczyna opowiadać historię, która robie wielkie wrażenie na rekruterach. Na koniec okazuje się, że ta niesamowita opowieść nie jest zmyślona…

 Symulacyjna gra komputerowa, będąca jednym z produktów projektu jest nowatorską metodą aktywizacji zawodowej młodzieży. Zadania w grze kreują sytuacje, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości i które uczestnik może spotkać w codziennym życiu. Gracza czekają zadania, w których będzie musiał pokonać liczne bariery i przeciwności losu wykorzystując m.in. swoje zdolności organizacyjne czy umiejętności sprawnego komunikowania się.

 W ramach projektu realizowane są również szkolenia dla trenerów i młodzieży, szkolenia z wykorzystania narzędzi diagnostycznych oraz warsztaty kompetencyjne dla kadry placówek wychowawczych. – Opracowane projekty stanowią doskonałą bazę do optymalnego przygotowywania wychowanków do samodzielnego życia – zidentyfikowanie i wydobycie potencjału danego wychowanka, rozwój pożądanych kompetencji, wsparcie w wytyczeniu celu oraz ułożeniu planów życiowych i zawodowych – twierdzi Iwona Brzezińska z PPZ „Korczakówka”.

 Partnerem projektu jest miasto Ostrołęka. Władze odpowiadają między innymi za spójność proponowanego rozwiązania z istniejącym systemem procesu usamodzielniania i wykonalność wdrożenia na poziomie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Współpraca trwa od 2012 roku. Od tamtej pory Fundacja pracuje również z Placówką Pieczy Zastępczej „Korczakówka”. Tam wychowawcy i opiekunowie testowali program i jego narzędzia. Przedstawiciel uczestniczyć będzie też  w recenzowaniu produktu finalnego. Miasto podjęło się także działań związanych z włączeniem do głównego nurtu polityki, kontaktów z jednostkami samorządowymi i publicznymi. Przejmie także część zadań w zakresie niwelowania ryzyka projektu. Niezwykle ważne dla powodzenia projektu jest też prowadzenie polityki społecznej na terenie miasta. Władze samorządowe współpracują w tym obszarze ze Starostwem Powiatowym, instytucjami i organizacjami pomocy społecznej. – Story cheering to ważny projekt, którego realizacja może pomóc młodym ludziom, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze w znalezieniu swojego miejsca w otaczającej nas rzeczywistości. Cieszę się, że jest on wdrażany w Ostrołęce bo stwarza realne szanse wszechstronnego rozwoju jego uczestnikom. Jako samorząd jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Fundacją Drabina Rozwoju. Trzymamy także kciuki za kolejny projekt związany z Ostrołęką, budowę kina 3D 360 stopni – mówi Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki.

 W celu rozpowszechnienia wypracowanej w projekcie metody w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych oraz dotarcia do osób, które mogą wykorzystywać koncepcję Story cheeringu w swojej pracy zawodowej Fundacja Drabina Rozwoju organizuje seminaria. W Ostrołęce odbędzie się ono 11 kwietnia.

 Spotkanie rozpocznie się od konferencji prasowej, w której udział wezmą Janusz Kotowski – prezydent Ostrołęki, Dorota Drozdowska-Szymborska- prezes Fundacji Drabina Rozwoju, Dorota Szatkowska-wiceprezes Fundacji i Iwona Brzezińska-dyrektor Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce.

Następnie odbędzie się seminarium. Jest ono skierowane do pedagogów w szkołach ponadgimnazjalnych, szkolnych doradców zawodowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej, rodziców zastępczych, pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą usamodzielniającą się. Uczestnicy seminarium zapoznają się z metodą Story cheering oraz otrzymają zestaw narzędzi niezbędnych do stosowania tej metody w swojej pracy zawodowej: instrukcję stosowania metody, film i grę komputerową z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych, program komputerowej diagnozy profilu zawodowego (DPZ), program kluczowych zajęć dla wychowanków.  Seminarium poprowadzą Agata Bornus, Anna Nowowiejska,  Radosław Ścibek, Agnieszka Dumała.

 Projekt „Story cheering – innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem” jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 12 plakat7.11.2013 cz3

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.