Kto może jeździć lekkim motocyklem

Mam prawo jazdy na samochód osobowy od trzech lat. Słyszałem, że mają wejść w życie przepisy umożliwiające jazdę motocyklem w oparciu o taki dokument. Chciałbym uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie.  

W dniu 24 lipca 2014r. została opublikowana Ustawa z dnia 26.06.2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U z 2014r. poz. 970), która wprowadziła do art. 6 ust. 3 dodatkowy punkt 4. Z punktu tego wynika, że „kategoria B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej  3 lat”. W/w przepis wchodzi w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia tj. z dniem 25.08.2014r. Oczywiście dodatkowe uprawnienie dla posiadacza kategorii B prawa jazdy, umożliwia kierowanie motocyklem wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Niezależnie od przyznanych uprawnień, posiadacze prawa jazdy kategorii B zanim zdecydują się na jazdę motocyklem, powinni pamiętać, że specyfika kierowania samochodem osobowym w bardzo istotny sposób różni się od jazdy motocyklem. Poza bardzo widocznymi różnicami w budowie pojazdu, nie można również nie wspomnieć o kwestii zachowywania się pojazdu podczas jazdy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Brak umiejętności utrzymywania równowagi na motocyklu, pokonywania łuków drogi, hamowania w sytuacja awaryjnych i nie tylko, może doprowadzić do dużego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również samego kierującego. W związku z tym każdy, kto zdecyduje się na jazdę motocyklem powinien ocenić swoje predyspozycje do jazdy motocyklem, wykazać się dużą rozwagą i odpowiedzialnością na drodze. O ile uzna, że nie posiada właściwych umiejętności powinien podjąć decyzję, czy aby na pewno warto korzystać                                   z przysługującego uprawnienia, czy też należałoby uzyskać dodatkowe prawo jazdy np. kat A1, czy A2 i przed przystąpieniem do egzaminu ukończyć profesjonalne szkolenie w zakresie danej kategorii prawa jazdy. Z pewnością ukończenie odpowiedniego szkolenia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego pozwoli na poprawę umiejętności do kierowania motocyklem.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.