Kto dostał pieniądze od marszałka na organizację imprez kulturalnych i turystycznych

„Z ziemniakiem przez pokolenia” i koncert uwielbienia; komiks o ułanach zasławskich i murale historyczne. 48 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, popularnonaukowym z dawnego województwa ostrołęckiego, organizowane przez stowarzyszenia pozarządowe otrzymało dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego.

W sumie na całe województwo w konkursach dla organizacji pozarządowych Urząd Marszałkowski rozdysponował:
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do podziału było 2,6 mln zł.
w konkursie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 1,4 mln zł.

Region ostrołęcki uszczknął z tej puli 679 tys. zł, z czego 550,5 tys. zł na kulturę i 128,5 tys zł na turystykę.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.