Konsumenci to my wszyscy

Od 2000 r. w dniu 15 marca w Polsce oficjalnie obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.

Autor rysunku: Marek Sachmata

Autor rysunku: Marek Sachmata

Na świecie po raz pierwszy obchodzony był w 1983 roku, w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy’ego wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych w sprawie   projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Sformułowane zostały wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów: prawo do informacji, prawo wyboru, bezpieczeństwa i  reprezentacji. Z ust prezydenta padło też znane stwierdzenie: „Konsumenci to my wszyscy„.

W Polsce do obchodów Światowego Dnia Konsumenta, poza organizacjami konsumenckimi włącza się  także Inspekcja Handlowa.

W ramach tych obchodów przypominane i wyjaśniane są w mediach przepisy chroniące konsumentów, propagowane wzorce zachowań i prezentowane dotychczasowe osiągnięcia.

Po transformacji ustrojowej skutkiem której jest priorytet konkurującego rynku, zaistniała potrzeba określenia polityki pro konsumenckiej ukierunkowanej na optymalizowanie warunków podejmowania decyzji konsumentów i zwiększenia ich zaufania do kontrahentów oraz efektywnej ich ochrony jako słabszych uczestników rynku.

Wielokierunkowe działania państwa polegają między innymi na regulowaniu kwestii bezpieczeństwa produktów i ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także na wzmocnieniu ośrodków informacyjnych oraz rozwoju pozasądowych środków ochrony konsumentów.

W tych dwóch ostatnich segmentach szczególną, ustawową rolę przypisano Inspekcji Handlowej, która na szeroką skalę prowadzi zarówno poradnictwo konsumenckie jak  i mediacje w sprawach konsumenckich. Na terenie powiatów  ostrołęckiego , makowskiego, przasnyskiego, ostrowskiego i wyszkowskiego  zadania te realizuje Delegatura Inspekcji Handlowej w  Ostrołęce mająca siedzibę w budynku  przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce.

Wszelkie informacje i porady dotyczące praw konsumenckich, związane z zakupem lub sprzedażą czy świadczeniem  usług, można bezpłatnie uzyskać:

  • osobiście w siedzibie Delegatury IH przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce,
  • za pośrednictwem poczty poprzez złożenie pisma na ww. adres,
  • telefonicznie bądź faxem pod numerem  29 760 58 75
  • drogą elektroniczną pod adresem ih_ostroleka@wiih.org.pl

Porady i informację  konsumenci mogą  uzyskać w  biurze  Delegatury IH, codziennie w godz.  8.1516.15  ( w poniedziałki do godz. 17.00 , w środy do godz. 18.00, dodatkowo w dniach  14 i 15 marca w godzinach 8.15 -18.00 )  udzielają  ich doświadczeni  i kompetentni pracownicy Delegatury Inspekcji Handlowej służący konsumentom wiedzą  i cierpliwością w wyjaśnianiu zawiłości prawnych ich indywidualnych problemów.

W roku 2015 w  Delegaturze IH udzielono w różnej formie łącznie  350 bezpłatnych porad, instruktaży konsumentom i rozpatrzono 122 wnioski o mediacje i skargi w indywidualnych sprawach konsumenckich.

W perspektywie przyszłych działań Delegatura Inspekcji Handlowej kontynuować będzie codzienną pomoc konsumentom w dostępie do informacji o przysługujących im prawach oraz w dochodzeniu indywidualnych roszczeń.

Krzysztof  Leszczyński

Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w  Ostrołęce

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.