Komunikat komisarza wyborczego w sprawie liczby mieszkańców w gminach, od czego zależy wysokość wydatków na kampanię

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie  art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.  poz. 754, 1000 i 1349) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Gmina Liczba mieszkańców
gm. Baranowo 6650
gm. Czarnia 2624
gm. Czerwin 5212
gm. Goworowo 8581
gm. Kadzidło 11493
gm. Lelis 9571
gm. Łyse 8522
gm. Myszyniec 10697
gm. Olszewo-Borki 10611
gm. Rzekuń 10585
gm. Troszyn 4880
m. Ostrów Mazowiecka 22313
gm. Andrzejewo 4279
gm. Boguty-Pianki 2678
gm. Brok 2837
gm. Małkinia Górna 11834
gm. Nur 2876
gm. Ostrów Mazowiecka 12798
gm. Stary Lubotyń 3799
gm. Szulborze Wielkie 1729
gm. Wąsewo 4391
gm. Zaręby Kościelne 3746
m. Ostrołęka 51386

 

Limit wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta (burmistrza/prezydenta miasta) w gminach liczących do 500 000 mieszkańców ustala się mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez kwotę 60 groszy (art. 476 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Komisarz Wyborczy

    w Ostrołęce I

                                                                                                            /-/ Tomasz Lucjan Deptuła

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.