Komu wadzi bocznica do Benzolu

Urząd Transportu Kolejowego ma zająć się stanem technicznym i prawidłowością używania bocznicy kolejowej biegnącej do stacji Ostrołęka do składu paliw Benzolu przy ulicy Magazynowej. O interwencję w tej sprawie zwróciła się do prezydenta Ostrołęki Rada Osiedla Stacja.

Na czerwono: przebieg spornej bocznicy

Z pisma skierowanego do prezydenta wynika, że problem ten wypłynął na spotkaniu samorządu osiedla 5 marca. „Mieszkańcy skarżą się na hałas powodowany przez poruszające się składy cystern oraz niedostosowanie prędkości ruchu pociągów przez maszynistów, wobec fatalnego stanu torowisk” – napisała rada osiedla do prezydenta.

„Tory kolejowe w tym rejonie nie były remontowane od wielu lat, są w bardzo złym stanie, brakuje podkładów, a na łączeniach szyn widoczne są duże odstępy. Szyny nie są stabilne, chwieją się na boki” – czytamy w innej części tego samego pisma.

„W tej sprawie odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami firm Blattin Polska, Margo, Kolmet i Balmet Plus, którzy twierdzą,że ruch pociągów w tym rejonie odbywa się z naruszeniem prawa. Próby wyjaśnienia oraz rozmów z właścicielami firmy Benzol, nie przyniosły rozwiązań, a całą sytuację pogarszają nieuregulowane kwestie dotyczące braku umów dotyczących użytkowania bocznicy przez ww. podmiot, a właścicielami gruntów, przez które przebiegają tory kolejowe. Rada Osiedla Stacja odnotowała także liczne interwencje mieszkańców okolicy ulicy Magazynowej i Poligonowej w powyższej sprawie” – napisano w piśmie samorządu osiedla do prezydenta.

Ulica Magazynowa w Ostrołęce

Z notatki służbowej ze spotkania mieszkańców osiedla z urzędnikami ratusza wynika, że na spotkaniu tym podnoszono kwestię, że bocznica przebiega w odległości zaledwie sześciu metrów od zabudowań, co jest odległością niezgodną z prawem. Chociaż dla stwierdzenia kto temu zawinił trzeba byłoby ustalić czy pierwsza była bocznica, czy zabudowania w zbyt bliskiej odległości od torów.

Janusz Kotowski zapewnił, że 14 marca wystąpił do Urzędu Transportu Kolejowego „o wyrażenie opinii czy przedmiotowa bocznica kolejowa nadaje się do eksploatacji i transportu cystern przewożących paliwa płynne”

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.