Kolejna runda pojedynku o nieudzielenie absolutorium

Rada Gminy Rzekuń nie zgadza się z rozstrzygnięciem, że nie miała prawa nie udzielić wójtowi Stanisławowi Godzinie absolutorium za 2016 rok. Prawdopodobnie radni złożą skargę kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Po tym jak Rada Gmin Rzekuń nie dała wójtowi zaświadczenia, że dobrze wykonał budżet za 2016 rok (do tego właśnie sprowadza się absolutorium), wójt nie zgodził się z tym. Sprawa znalazła się w sądzie. W pierwszej instancji wygrał wójt. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 8 maja unieważnił uchwałę Rady Gminy o nieudzieleniu absolutorium Stanisławowi Godzinie,

Rada Gminy nie daje jednak za wygraną. Radni uchwalili 11 lipca, że wnoszą skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Upoważnili przewodniczącego Edwarda Gryczkę do reprezentowania rady w sądzie i kazali mu szukać profesjonalnego prawnika. Naczelny Sąd Administracyjny to bowiem typowy sąd prawa, a nie sąd faktów. Strony muszą być reprezentowane przez radców prawnych, albo przez adwokatów. Jest to tak zwany przymus adwokacko-radcowski.

Zatem sprawa absolutorium dla wójta zostanie za 2016 rok ostatecznie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny. Niewykluczone, że dopiero w przyszłym roku, bo takie są w tym sądzie terminy.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.