Kiedy przestać płacić alimenty

Od kilkunastu lat płacę alimenty dla swojego syna. W przyszłym roku kończy on dwudziesty piąty rok życia i jednocześnie studia magisterskie. Chcę pana zapytać jak długo jeszcze będę musiał płacić na swoje dziecko? Jeżeli nie będę już musiał płacić, to proszę o informację w jaki sposób powinienem to zakończyć? Dodam, że płaciłem alimenty przez cały czas kiedy nie mieszkałem z żoną i nie uchylałem się od nich. Teraz mam już swoje lata i sam popadłem w tarapaty finansowe. Nie ukrywam, że zakończenie płacenia tych alimentów rozwiązałoby moje problemy.

Invest in real estate concept.

 W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że nie ma sztywnie uregulowanego wieku dziecka, do którego rodzice są zobowiązani je utrzymywać. Tak samo nie ma też określonego wieku rodziców, od którego powinny pomagać im ich dzieci. Zgodnie z artykułem 128 k.r.o. obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Artykuł 133 § 1 k.r.o. mówi, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka w pełni wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz wychowania. Poza ww. przypadkiem osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych jest ten, kto pozostaje w niedostatku.

W Pańskim przypadku można pokusić się o stwierdzenie, że skoro syn jest pełnoletni oraz kończy studia, to będzie w stanie utrzymać się samodzielnie (choć trzeba mieć na uwadze konkretne okoliczności – na przykład choroba uniemożliwiająca zarobkowanie). W takiej sytuacji może się pan powołać na artykuł 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Przepis ten odzwierciedla zasadę, że dorosłemu i zdrowemu leniowi wikt i opierunek na koszt rodzica się nie należą.

Ważne jest to, że alimentów nie można przestać płacić od tak po prostu. Jeżeli alimenty wynikają z wyroku sądowego – konieczne jest wniesienie powództwa o ustalenie obowiązku alimentacyjnego za wygasły. Taki pozew składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Tak więc kilka z tych przesłanek o których wspomniałem wcześniej wskazują na to, że po ukończeniu przez syna 25 roku życia oraz studiów magisterskich nie będzie on potrzebował Pańskich alimentów bo stanie się samodzielny. Powołując się na ww. przepisy będzie Pan mógł uwolnić się od zobowiązań alimentacyjnych płaconych na rzecz swojego syna.

Bartosz Podolak 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.

podobne wiadomości

Podziel się