Kiedy można parkować na chodniku

Jakie przepisy regulują kwestie parkowania samochodu na chodniku? Zawsze mam problem i nie wiem czy mogę parkować samochodem osobowym na chodniku, czy też nie?

767050_55151109

Zasady zatrzymania i postoju reguluje Ustawa prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z póź. zm.). Zgodnie z art. 47 ust. 2 dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Zatrzymanie lub postój na chodniku są dopuszczalne jednak pod pewnymi warunkami:

na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju,

szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,  dopuszczalna masa całkowita pojazdu nieprzekracza 2,5t

Natomiast inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczający 2,5t (niż wskazany powyżej) może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi (np. znakiem P-20 koperta).

 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.