Kącik poetycki

kacikpoetycki

Zyćowå pómyłka

Ńeznajómego z poćągu bardzo pokochała,

ła ze ńïłość jest ślepa – wnet śë doźédźała.

.

Ńïcëm śwéca

W doborowëm chłopów grońe

kazdån dźéwcok płóńe.

.

Metoda

Łudawała samotnó na plåzy,

ła nuz śë jakyś chłop łodwåzy…

.

Bezpśecne

Gdy ło sekśe kazde z néch må łodńënne zdańe,

mogó łobcować razëm – ńïć jëm ńe stańe.

.

Refleks

Jesce tråwa na grobźe chłopa ńe wyrosła,

ła juz z sąśadëm do łołtårza posła.

.

Studëntky

Łod casu do casu studjujó,

jek w ńïłoścï chłopåky śë zachowujó.

.

Rozmyślańå rozźedźónégo

Gdyby łóna béła jek tën plastér ńodu,

to zapewne nïgdy ńe wźónbym rozwodu.

.

Słóńany Casanova

Kobźéćårz z négo ńe lada,

gdy z kómpanańï do kélycha śådå.

.

Stanisław Kałucki

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.