Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

To hasło społecznej kampanii rozpoczętej 20 listopada 2014 r. przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

ZROB TEST NA HIV logo

HIV jest dla niektórych Polaków nadal tematem tabu. Wiele osób niesłusznie uważa też, że ten problem ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. Co roku w naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała przed planowaną ciążą, bądź w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby ten test okazał się pozytywny.

Zakażenie HIV jest wciąż aktualnym problemem. Chociaż od wielu lat liczba osób żyjących z HIV/AIDS jest dość stabilna, nadal rozpoznawane są nowe zakażenia. Od lat 2001/2002 dominuje: seksualna droga transmisji wirusa, wśród osób heteroseksualnych. Najczęściej zakażenie stwierdzane jest wśród osób młodych między 20 r.ż a 39. r.ż. (a więc w okresie prokreacyjnym). W Polsce nowo wykryte zakażenia u kobiet stanowią ok. 15–20% wszystkich rozpoznań. Około 70% z nich jest w wieku 15–39 lat.

Warunkiem włączenia profilaktyki, a zatem zapobiegania wertykalnemu (od matki na dziecko) zakażeniu HIV, jest rozpoznanie zakażenia HIV u matki. W obecnych czasach nie istnieją już grupy ryzyka, mowa jest jedynie o ryzykownych zachowaniach. Każda osoba, która miała kontakt seksualny ma za sobą potencjalnie ryzykowne zachowanie. Oferta badania w kierunku HIV powinna być złożona każdej kobiecie ciężarnej, a patrząc perspektywicznie – każdej parze planującej dziecko. We wrześniu 2012 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1100) w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi każda kobieta ciężarna powinna mieć dwukrotnie wykonane badanie w kierunku HIV: pierwszy raz w pierwszym trymestrze i drugi raz w trzecim trymestrze ciąży. W przypadku braku badań w kierunku zakażenia HIV u matki lekarz neonatolog powinien je wykonać u noworodka do 12. godziny życia dziecka. Umożliwia to włączenie profilaktyki u dziecka, co zwiększa szansę noworodka na zapobieżenie zakażeniu lub umożliwia wczesne rozpoznanie HIV, a zatem wczesne włączenie leczenia, które umożliwi dziecku prawidłowy rozwój.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama – powinien go wykonać również przyszły tata. Nie jest to test wierności partnera, ale standardowy element kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo i bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy PKD znajdują się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl).

Szansa na to, by dziecko kobiety zakażonej HIV urodziło się zdrowe zależy od tego, czy wie ona o swoim zakażeniu. Jeśli kobieta jest świadoma swojego zakażenia, podczas ciąży pozostaje pod opieką nie tylko ginekologa-położnika, ale także specjalisty terapii zakażeń HIV, wówczas ryzyko zakażenia dziecka w czasie ciąży lub porodu wynosi około 1%. Jeśli jednak kobieta nie wie o swoim zakażeniu ryzyko przeniesienia HIV na dziecko wynosi 40%.

Jeśli planujesz macierzyństwo lub jesteś w ciąży – zrób wszystkie zalecane badania, w tym test na HIV. Ciąża to bardzo ważny etap w życiu kobiety – ekscytujący i radosny, ale też pełen obaw i wątpliwości. Każda przyszła mama chce dać swojemu dziecku to, co najlepsze, a więc przede wszystkim ZDROWIE.

 Agnieszka Dumała

Stowarzyszenie Nadzieja ul. Kościuszki 24/26

realizuje program edukacyjno-informacyjny, dzięki któremu mieszkańcy Ostrołęki mogą otrzymać odpowiedzi na wiele pytań, jak również otrzymać fachową pomoc i wsparcie:

punkt konsultacyjny HIV/AIDS: w każdą środę w godz. 12.00 – 14.00 przy ul. Kościuszki 24/26

telefon zaufania HIV/AIDS: w każdy wtorek w godz. 13.00 – 15.00 nr tel. 029 764 8343

Program realizowany jest przy wsparciu Prezydenta miasta Ostrołęki.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.