Jaki egzamin po którym kursie

W sierpniu 2014 r. weszły w życie zmiany do ustawy o kierujących pojazdami. Chciałbym się spytać, czy wśród tych zmian jest możliwe, aby mając ukończony kurs na kategorię A2 podejść do egzaminu na kategorię AM?

Na wstępie warto wyjaśnić, do kierowania jakich pojazdów uprawnia kategoria A2  i AM prawa jazdy. Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (tj. motorowerem oraz czterokołowcem lekkim).

Natomiast kategoria AM uprawnia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 Ustawy o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U z 2014r. poz. 600 z późn. zm. ) osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie kategorii prawa jazdy:

  • A – jest uprawniona do przystąpienia egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2, A1 lub AM,
  • A2 – jest uprawniona do przystąpienia egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub AM,
  • A1 – jest uprawniona do przystąpienia egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM,

Ponadto mając ukończone wymagane szkolenie w zakresie kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E – można przystąpić do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, D1 lub D1+E oraz przystąpić do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM.

Jak wynika więc z powyższego, obecnie mając ukończone szkolenie na kategorię wyższą np. A2 można przystąpić do egzaminu na kategorie niższe tj. A1 czy też AM.

Pewną nowością jest również to, że mając ukończone szkolenie na samochód osobowy tj. kategorię B prawa jazdy można również podejść do egzaminu na kategorię AM czyli motorower.

O ile racjonalne i logiczne z punktu widzenia umiejętności przyszłego kierowcy, wydaje się możliwość podchodzenia do egzaminu na kategorię niższą niż ukończyło się szkolenie ( jednak w zakresie tego samego rodzaju pojazdu tj. pojazd jednośladowy), to jednak niezrozumiały jest fakt dopuszczenia przez Ustawodawcę możliwości zdawania przez osobę, na kategorię AM (motorower), która ukończyła kurs na samochód osobowy.

W trakcie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B, osoba jeździ pojazdem czterokołowym i wykonuje zupełnie inne zadania, niż zadania jakie będzie zmuszona wykonać na egzaminie na kategorię AM prawa jazdy. Ponadto na egzaminie w zakresie kategorii AM osoba zdająca będzie kierować pojazdem jednośladowym, bez obowiązku wcześniejszej jazdy takim rodzajem pojazdu. Zadania do wykonania na egzaminie w zakresie kategorii AM, sposób wykonywania manewrów na drodze w tym również hamowania, utrzymywania równowagi, panowania nad pojazdem mogą osobom, które ukończyły szkolenie na kategorię B prawa jazdy nastręczać pewnych trudności.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.