Jak wyegzekwować alimenty [PORADA PRAWNA]

Od 2007 roku jestem rozwiedziona z orzeczeniem wyłącznej winy męża. Mamy córkę i syna w wieku 15 i 18 lat. Jakiś czas mąż płacił alimenty regularnie, od 3 lat różnie to bywa, a od 2 lat nie płaci mi wcale, tylko dzieciom czasem coś daje. Zaległości wynoszą już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sklep, samochód i mieszkanie przepisał na konkubinę. Czy mam szansę odzyskać zaległe należności? Mam coraz gorszą sytuację materialną. Czy mogę wystąpić do sądu o alimenty dla mnie? Proszę o pilną pomoc w tej trudnej dla mnie sytuacji.

*

pieniądze policja 1

Szanowna Pani jeżeli chodzi o alimenty, to może Pani o nie wystąpić w każdym czasie. Zgodnie z art. 60 ust. 2 Kodeksu rodzinnego, „jeżeli jeden z małżonków  został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

W opisanej sytuacji prawdopodobne jest także wyegzekwowanie zaległych alimentów na dzieci przy pomocy tzw. skargi pauliańskiej. Zgodnie z art. 527 & 1 Kodeksu cywilnego, „gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”. „Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności, stanowi o tym  (&2). Tak więc jeżeli były mąż w celu uniknięcia egzekucji, ukrył swój majątek przepisując go na konkubinę – ma Pani duże szanse na odzyskanie zaległych należności. Wyrok sądowy spowoduje taką sytuację, jakby do przepisania majątku nigdy nie doszło. W tym przypadku należy pozwać konkubinę. Moim zdaniem szanse na wygranie w tej sprawie są duże, jednak musi być ona poprowadzona z należytą starannością i znajomością materii tego rodzaju powództwa. Z tego powodu uważam, że warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Zgodnie z art. 534 Kodeksu cywilnego, „Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną, nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności”.

Bartosz Podolak

prawnik, wykładowca prawa

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.