Ile metrów do śmietnika [PORADA PRAWNA]

kosze_kubły_na_śmieciInteresuje mnie czy są przepisy regulujące kwestię budowy i usytuowania śmietników w stosunku do budynku mieszkalnego? Czy takie miejsce powinno być  zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostawanie się nieprzyjemnych zapachów do mieszkań? Z moich informacji wynika, że przy nowo wybudowanym osiedlu ma powstać wiata o wymiarach 3 na 4 metry, pod którą będą ustawione śmietniki.

 

Odpowiada Bartosz Podolak, prawnik, wykładowca prawa:

Kwestia usytuowania śmieci jest uregulowana głównie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. z 2002 r., nr. 75, poz. 690 z późn. zm. ).

Zgodnie z & 23 ust. 1 ww. rozporządzenia „odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w &22 ust. 2 pkt. 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi na działce sąsiedniej”. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych w & 23 ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy. Dodatkowo, według & 23 ust. 4 „odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe o których mowa w & 22 ust. 2 pkt. 1 i 3, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”.

Dla wyjaśnienia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w & 22 ust. 2 pkt.1 i 3 w.w. rozporządzenia, to :

1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

2) utwardzone plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.