Ile miasto wydaje na mieszkańców placówek dla potrzebujących pomocy

Średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rolnej wynosi 3445 zł, a w Domu Pomocy Społecznej PCK w Wojciechowicach 3215 zł.

Takie koszty podawane raz do roku przez prezydenta służą do naliczania opłat za pobyt w DPS. Ponoszą je sami mieszkańcy domów, ich rodziny, oraz gminy.

Tego samego dnia – 9 lutego br., prezydent podał średni koszt utrzymania dziecka jednego dziecka w publicznym domu dziecka Korczakówka w Ostrołęce.Wynosi on pięć tysięcy bez trzech złotych czyli 4997 zł. Częściową odpłatność za utrzymanie odebranego dziecka przez państwo powinni ponosić rodzice, choć bywa to trudne do wyegzekwowania. Oficjalnie podawany do publicznej wiadomości koszt utrzymania służy również do rozliczania się między samorządami w związku z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.