HIV/AIDS – wiedza ratuje życie

W listopadzie  rozpoczyna się kolejna już  kampania Krajowego Centrum ds. AIDS mająca na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej HIV i AIDS, tym razem skierowana głównie do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy ginekologów, a także pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe do całego społeczeństwa.

b_1243674216459Lekarz powinien być wiarygodnym źródłem informacji dla pacjenta o HIV i AIDS, a jego wiedza może w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia liczby zakażeń wirusem HIV, poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności zakażeń u pacjentów, a przez to zapobieganie nieświadomemu rozprzestrzenianiu wirusa.

Liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Od 1985 r. do końca sierpnia 2013 r. wykryto w Polsce 17 084 zakażeń HIV, jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS),  osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności – to końcowe stadium zakażenia HIV, charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego). Skutkiem choroby jest zwiększona zachorowalność na grzybice, nietypowe zapalenia płuc i niektóre formy nowotworów, mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. Rocznie na AIDS umiera ok. 2 mln osób.

Epidemiolodzy przypominają, że „wiedza ratuje życie”. Nie tylko wiedza na temat dróg zakażenia i sposobów jego uniknięcia. Także wiedza na temat własnego tzw. statusu serologicznego. Wykrycie zakażenia wirusem HIV pozwala na wdrożenie leczenia antyretrowirusowego, które opóźnia rozwój AIDS, a nawet pozwala pacjentom dożyć starości i naturalnej śmierci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni żyjący z HIV mają szanse na zdrowe dzieci. Dlatego kobiety w ciąży powinny wykonać test na HIV – jeżeli matka jest zakażona, to wprowadzenie właściwego leczenia zwiększa szanse na urodzenie zdrowego dziecka do niemal 99%. Powodem wykonania testu może być też chęć chronienia innych, bliskich osób, w tym partnera seksualnego.

Jak się ustrzec wirusa HIV? Unikając ryzykownych zachowań: przypadkowych kontaktów seksualnych (należy też wymagać wierności od partnera), używania narkotyków, zwłaszcza drogą dożylną (warto jednak pamiętać, że wszystkie substancje psychoaktywne powodują, że tracimy kontrolę nad zachowaniami). Zakażeniu możemy także ulec korzystając z zabiegów kosmetycznych, czy podczas robienia tatuażu niesterylnymi narzędziami, lub mając kontakt z cudzą krwią. Nie możemy zakazić się HIV w normalnych, codziennych kontaktach, jeśli przestrzegamy podstawowych zasad higieny.

Osoby, które zachowały się w sposób ryzykowny, mogą zgłaszać się do punktów konsultacyjnych HIV/AIDS (PKD), gdzie bezpłatnie i anonimowo można porozmawiać z wykwalifikowanym doradcą i wykonać test wykrywający obecność przeciwciał anty – HIV. Takie punkty znajdują się na terenie całego kraju, ich adresy można znaleźć na stronie Krajowego Centrum ds AIDS.

Anna Dobek
Specjalista terapii uzależnień

Stowarzyszenie Nadzieja, ul. Kościuszki 24/26 Stowarzyszenie Nadzieja realizuje program edukacyjno – informacyjny, dzięki któremu mieszkańcy Ostrołęki mogą otrzymać odpowiedzi na wiele pytań, jak również – bezpłatnie i anonimowo – otrzymać fachową pomoc i wsparcie w zakresie problemów związanych z HIV/AIDS, HCV, narkomanią: punkt konsultacyjny HIV/AIDS: środy w godz. 12.00 – 14.00 przy ul. Kościuszki 24/26 telefon zaufania HIV/AIDS: wtorki w godz. 13.00 – 15.00 tel. 29 764 83 43. Program realizowany jest przy wsparciu Prezydenta miasta Ostrołęki. Pełna oferta stowarzyszenia na stronie www.poradnia.ostroleka.pl

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.