Gmina Rzekuń ma siedemnaście zabytków architektury

Gdyby kogoś zapytać jakie zabytki są w gminie Rzekuń, zapewne padłaby odpowiedź, że kościół, kaplica na cmentarzu, a więcej już trudno byłoby wymienić niepasjonatom zabytków.

Tymczasem okazuje się, że zabytków architektury jest w gminie aż siedemnaście. Wójt Rzekunia wydał 30 października zarządzenie, w którym ogłosił listę zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych na terenie gminy. Prawo nakłada bowiem na wójtów obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych.

 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.