Gmina Rzekuń likwiduje trzy pomniki przyrody

Zdaniem rzeczoznawcy dęby w Goworkach są groźne dla ludzi

Dwa dęby w Goworkach i jedna sosna w Rzekuniu, przy drodze zwanej aleją sosnową, mają wkrótce przestać być pomnikami przyrody. Zdjęcie ochrony przyrodniczej z tych drzew formalnie otworzy drogę do ich bezkarnej wycinki. 

Projekt stosownej uchwały jest już w kancelarii Rady Gminy i w środę 27 września zostanie rozpatrzony przez radę. Przyczyną, jak to się w urzędowym języku ujmuje „zniesienia pomników przyrody” jest „zapewnienie bezpieczeństwa publicznego” i „utrata wartości przyrodniczych”.

Rzeczoznawca, który badał dwa ponadstuletnie dęby w Goworkach stwierdził, że jedno jest dotknięte zgnilizną wewnętrzną, a drugie stało się groźne dla otoczenia z powodu – jak wynika z opinii rzeczoznawcy – nieumiejętnej pielęgnacji.

„Kilka razy w przeciągu ostatnich kilkunastu lat dąb ten miał skracane i usuwane gałęzie. Głównie obcinane były konary rosnące najniżej i spowodowało to wadę statyki, a przez to utratę stabilności drzewa”. Rzeczoznawca ostrzega, że w przypadku wichur drzewa mogą się złamać albo przewrócić i uszkodzić ogrodzenie, budynki. Dęby w Goworkach mogą też – zdaniem rzeczoznawcy – stanowić zagrożenie dla ludzi.

Z kolei sosna w alei sosnowej przy szosie ostrowskiej w Rzekuniu uschła i straciła tym samym – zdaniem gminnych urzędników – wartość przyrodniczą

Gmina zawiadomiła o zamiarze pozbawienia tych trzech drzew statusu pomników przyrody Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Dyrekcja przez dwa tygodnie milczała, co zgodnie z przepisami pozwala gminie zrobić co chce z pomnikami przyrody.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.