Genialne dyktando dla urzędników

Stosunkowo prosty test na poprawne pisanie ze słuchu przeszło czterdzieścioro urzędników terenowej administracji rządowej na Mazowszu. Prosty dla kogoś, kto na co dzień musi bezbłędnie posługiwać się pisaną polszczyzną – a taką grupą są przecież urzędnicy sporządzający regularnie stosy pism, okólników, sprawozdań, raportów, oświadczeń, analiz, uzasadnień, referatów, podsumowań, memoriałów, memorandów, projektów przepisów i innych – mniej lub bardziej wyszukanych – aktów urzędowej epistolografii. 

pisanieGenialne w swej prostocie dyktando, lecz intensywnie nasycone kłopotliwymi wyrazami, przygotowała dla mazowieckich urzędników sekretarz Rady Języka Polskiego prof. Katarzyna Kłosińska.

Ponieważ, jak wynika z naszego rozeznania, serwis Rozmaitosci.com czytają głównie ludzie z aspiracjami, szczerze zachęcamy do zapoznania się z tekstem dyktanda oraz kluczem zawierającym odmienne, choć również poprawne, warianty pisowni. Dyktando i klucz zamieszczamy w załącznikach pod tekstem.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki od dwóch lat intensywnie pracuje nad tym, aby urzędnicy nie kaleczyli polszczyzny. W komunikacie prasowym w tej sprawie można wyczytać m.in.

Z analizy języka MUW wynika, że wśród błędów leksykalnych rozpowszechnione są: pleonazmy – „masło maślane” (miesiąc grudzień), nadużywanie niektórych wyrazów (posiadaćrealizować) oraz posługiwanie się wyrazami niezgodnie z ich znaczeniem (powołane przepisypozyskane dane). Błędy składniowe są częste m.in. w formułach rozpoczynających korespondencję (w nawiązaniu do zamiast w związku z) ich przykładem jest też nadużywany spójnika . Występują również w wyrażeniach przyimkowych (odnośnie czegoścelem). Błędy ortograficzne zwykle dotyczą pisowni łącznej i rozdzielnej, rozpowszechnione jest też nadużywanie dużej litery (Wojewoda Mazowiecki), także w wyrazach pospolitych. Powszechne błędy interpunkcyjne to m.in. wstawianie przecinka w zdaniu pojedynczym, brak przecinka przed spójnikami: abyczygdyżjeżeli, oraz przed konstrukcjami z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Błędy typowe dla języka urzędowego to także długie, wielokrotnie podrzędnie złożone zdania, których cechami charakterystycznymi są osłabienie związków gramatycznych i logicznych pomiędzy poszczególnymi członami oraz skróty myślowe, wywołujące niekiedy efekt humorystyczny.

 

No to pora na zapoznanie się z tekstem dyktanda. Gotowi-ście Państwo?

Dyktando

DYKTANDO_z kluczem

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.