Drabina samodzielności

Konferencją prasową i seminarium zakończył się kolejny etap projektu Story Cheering, czyli innowacyjnej metody aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Spotkanie odbyło się 11 kwietnia w pensjonacie Wioletta w Ostrołęce.

 

Zespół trenerów story cheering i władze miejskie Ostrołęki przy jednym stole

Zespół trenerów story cheering i władze miejskie Ostrołęki przy jednym stole

Program realizuje Fundacja Drabina Rozwoju we współpracy z miastem Ostrołęka. Od 2012 roku wychowawcy, podopieczni i przedstawiciele Fundacji pracowali nad stworzeniem narzędzi, z których będą mogły skorzystać osoby zajmujące się tym problemem, czyli głównie kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych, opiekunowie usamodzielniania, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą usamodzielniającą się.

Metoda opiera się na wykorzystaniu technik rozwoju indywidualnego zaadoptowane do specyfiki potrzeb młodych ludzi: opowiadanie historii, czyli storytelling  i trening. Owocem pracy organizatorów jest film animowany „Twój horyzont”  i gra symulacyjna „Sztuka wyboru”. W testowaniu produktu wzięła udział młodzież powyżej piętnastego roku życia z placówki pieczy zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce.

W ramach projektu zrealizowano również szkolenia dla trenerów i młodzieży, szkolenia z wykorzystania narzędzi diagnostycznych oraz warsztaty kompetencyjne dla kadry placówek wychowawczych. – Opracowane projekty stanowią doskonałą bazę do optymalnego przygotowywania wychowanków do samodzielnego życia – twierdzi Iwona Brzezińska z PPZ „Korczakówka”.

Fundacja Drabina Rozwoju - zespół pracujący nad projektem Story Cheering

Fundacja Drabina Rozwoju – zespół pracujący nad projektem Story Cheering

Partnerem projektu jest miasto Ostrołęka. Władze odpowiadają między innymi za spójność proponowanego rozwiązania z istniejącym systemem procesu usamodzielniania i wykonalność wdrożenia na poziomie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.  – Story cheering to ważny projekt, którego realizacja może pomóc młodym ludziom, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze w znalezieniu swojego miejsca w otaczającej nas rzeczywistości – mówił nam prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski. – Cieszę się, że jest on wdrażany w Ostrołęce bo stwarza realne szanse wszechstronnego rozwoju jego uczestnikom. Jako samorząd jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Fundacją Drabina Rozwoju.

W celu rozpowszechnienia projektu Fundacja Drabina Rozwoju zorganizowała konferencję prasową, w której udział wzięły prezeski Fundacji Dorota Drozdowska-Szymborska i Dorota Szatkowska, prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski oraz Iwona Brzezińska z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”. Podczas konferencji organizatorzy zaprezentowali owoce pracy nad projektem oraz przybliżyli swoje cele i możliwości.

Następnie odbyło się seminarium, w którym udział wzięli pracownicy m.in.: placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy w swojej pracy mają kontakt z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Story cheering to nie pierwszy program realizowany przez Fundacje Drabina Rozwoju w Ostrołęce. Niebawem dzięki współpracy Fundacji z Urzędem Miasta i dzięki dotacjom z funduszy norweskich w naszym mieście powstanie pierwsze w Europie kino 3D 360 stopni, które będzie częścią projektu Centrum Multimedialne Natura. (AS)

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.