Dla zapewnienia czytelnictwa i sportu…

Urząd Gminy w Goworowie (ten z lewej). Fot. Anna Siudak

Gmina Goworowo chce połączyć instytucje kultury i sportu.

„W celu poprawy i bardziej efektywnego wykonywania zadań własnych gminy Goworowo w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, a także zapewnienia czytelnictwa i sportu Rada Gminy Goworowo wyraża zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury o nazwie” Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie”

– brzmi uchwała Rady Gminy.

Jest to uchwała kierunkowa. Na razie nie ma decyzji, bowiem samorząd może ją podjąć dopiero po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Uchwale towarzyszy obszerne uzasadnienie. Jednym z argumentów za połączeniem podawanym przez Radę Gminy jest to, że GOKSiR posiada samochód, a biblioteka nie. Po połączeniu instytucji samochód będzie mógł być wykorzystywany jako biblioteka obwoźna. Poza tym GOKSiR wraz ze swoimi filiami we wsiach ma swój księgozbiór, który może wzbogacić obecny księgozbiór biblioteki.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.