Czy ofiara może pójść na ugodę z przestępcą

Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Ciekawy wykład dla seniorów wygłosiił nadkomisarz Rydzewski z ostrołęckiej policji. Mówił o mediacji w postępowaniu karnym, co jest tym bardziej godne docenienia, że tak zwana wola polityczna w Warszawie, która przekłada się na politykę karną w kraju, wyznaje obecnie zasadę jak najostrzejszego karania, a nie ugody sprawcy z ofiarą

Co działo się na tym wykładzie – informuje aspirant Tomasz Żerański, oficer prasowy komendy miejskiej w Ostrołęce.

W związku z trwającym w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce ,,Tygodniem Mediacji” funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili spotkanie na Ostrołęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, które poświęcone było mediacji, czyli próbie dobrowolnego rozwiązania sporu, powstałego na tle popełnionego przestępstwa, czy wykroczenia, na drodze ugodowych negocjacji pomiędzy pokrzywdzonym i podejrzanym, czy oskarżonym, przy aktywnym udziale bezstronnego i neutralnego mediatora.

Podczas spotkania ze słuchaczami Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego nadkom. Andrzej Rydzewski przybliżył zasady postępowania mediacyjnego w procesie karnym.

Omówiona została rola mediatora oraz poufny charakter tego rodzaju postępowania. Podkreślono fakt, iż negatywny wynik mediacji nie rodzi żadnych skutków prawnych dla biorących w niej udział stron.
Naczelnik Rydzewski przypomniał także słuchaczom, że mediacja dotyczy wszystkich przestępstw, a postępowanie jest dobrowolne. Może zostać podjęte na każdym etapie postępowania karnego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Daje również stronom możliwość wypracowania satysfakcjonującej je ugody. W przypadku niewyrażenia zgody na rozpoczęcie lub kontynuowanie mediacji przez którąś ze stron postępowania, mediacja zostaje przerwana.

Na koniec prowadzący zachęcił uczestników spotkania do korzystania z mediacji jako narzędzia do rozwiązywania sporów pomiędzy stronami procesu karnego, dzięki czemu jest możliwe wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.