Czy ofiara może być emocjonalnie związana z przestępcą

Psychologia i wiktymologia były tematami kolejnych warsztatów na XV szkoleniu dla kobiet ,,Bądź bezpieczna”. Zajęcia dla pań z Ostrołęki i powiatu poprowadziła psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podkom. Anna Szymańska.

Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce asp. Tomasz Żerański informuje, że podczas spotkania rozmawiano o sytuacjach kryzysowych, wskazując, m.in. na zachowanie osoby pokrzywdzonej oraz metodach zapobiegania im.

W trakcie zajęć psycholog pokazała także na zachowania, które mogą pomóc kobietom w sytuacji zagrożenia, m.in. ze strony agresywnej osoby.

Analizowała również typy ofiar oraz ich więzi emocjonalne ze sprawcą. Zwróciła uwagę, że pewne cechy osób czy ich zachowanie mają wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa stania się ofiarą.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.