Czas Czychowskiego

23 stycznia minęło dwadzieścia lat od śmierci Gdańskiego Kurpia Mieczysława Czychowskiego. Ci, którym bliska jest jego osoba i jego twórczość, twierdzą, że nie dość się o nim pamięta. I zdecydowanie jest coś na rzeczy. A przecież z wielu powodów warto wracać do jego wierszy, które tak wiele mówią o naszej ludzkiej kondycji, o uwikłaniu w cierpienie i o nadziei.

dzbenin-2

W ciągu ostatnich paru lat podjęto sporo działań dobrze służących pamięci o Czychowskim i jego dziele. Powstał film dokumentalny Komu skrzypce, a komu futerał w reżyserii Henryki Dobosz-Kinaszewskiej. Wiele do wiedzy o artyście z Dzbenina wnosi wydana w ubiegłym roku książka Piotra Smolińskiego Mieczysław Czychowski. Poezja, malarstwo, korespondencja z matką. Głos zabrali również ci, dla których był on bliski i jako artysta, i jako człowiek. W książce Duchy poetów będącej zapisem rozmów Ernesta Brylla z Marcinem Styczniem znalazło się wspomnienie o Czychowskim. Na uwagę zasługuje też wydana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin poety książka Czesława Parzycha Mietek. Kurp Gdański. W odległym Szczecinku za sprawą poetki i animatorki kultury Krystyny Mazur odbywa się konkurs poetycki Słowem malowane, któremu patronuje Mieczysław Czychowski.

A jednak mimo wielości działań propagujących osobę i twórczość artysty z Dzbenina, wciąż nie jest on dość znany w swojej małej ojczyźnie. Gdyby zapytać o niego uczniów szkół na Kurpiach, okazałoby się zapewne, że słyszeli o nim nieliczni. Oczywiście wyjątkiem są uczniowie ze szkoły w jego rodzinnej wsi. Tu naprawdę pamięta się o Czychowskim i kultywuje jego pamięć. Wielka w tym zasługa pani Małgorzaty Cichockiej, która od lat jest dyrektorką tej szkoły.

dzbenin-6

19 września bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Dzbeninie obchodzono dziesiątą już rocznicę nadania jej imienia Mieczysława Czychowskiego. Poza uczniami, nauczycielami i rodzicami przybyło na tę uroczystość liczne grono mieszkańców Dzbenina i zaproszonych gości, a wśród nich: p. Zofia Sagalska – siostra poety, senator RP p. Robert Mamątow, wicestarosta p. Krzysztof Parzychowski, wójt gminy Rzekuń p. Stanisław Godzina i radni gminy z przewodniczącym p. Edwardem Gryczką. Z odległego Gdańska przyjechały p. Henryka Dobosz, reżyser filmu Komu skrzypce, a komu futerał i p. Maria Mrozińska, producentka tego filmu oraz dziennikarka radiowa p. Anna Sobecka. Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe ze szkół z Drwęczy, Laskowca i Rzekunia.

Rocznicowe obchody odbywały się na placu w pobliżu szkoły. Najpierw odprawiona została msza święta, podczas której modlono się w intencji patrona i szkoły. Następnie uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny. Kiedy patrzyło się na ich radosne buzie i swobodę, z jaką prezentowali swoje wokalne i recytatorskie umiejętności, nie sposób było oprzeć się refleksji, że kto wie, może są wśród nich i tacy, którzy rozsławią kiedyś Dzbenin, podobnie jak uczynił to patron ich szkoły.

Już teraz mają się czym pochwalić. Jako pierwsza szkoła w regionie i druga w Polsce Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie otrzymała certyfikat szkoły daltońskiej przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Dalton. Plan daltoński to innowacja pedagogiczna, w której w sposób szczególny dba się o indywidualizację procesu nauczania, co skutkuje usamodzielnianiem ucznia i tym, że czuje się on odpowiedzialny za swoją edukację. Wolność, samodzielność i współpraca to trzy filary, na których opiera się praca z uczniem.

Ta niewielka szkoła ma swój istotny wkład w popularyzację wśród uczniów poezji i gwary kurpiowskiej. Począwszy od 1999 r. organizowany jest tu Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Mieczysława Czychowskiego. W ubiegłym roku jurorami byli poeci Leszek Czyż i Stanisław Kałucki, a także po raz kolejny już Ewa Krupka, dziennikarka Radia Oko. Szkoła ma liczne grono przyjaciół wśród ludzi pióra i regionalistów.

Pamięć o Mieczysławie Czychowskim pozostaje żywa w jego rodzinnej miejscowości dzięki uczniom i gronu pedagogicznemu szkoły noszącej jego imię. Dobrze byłoby, gdyby twórczość tego wybitnego artysty poznawali także uczniowie innych szkół na Kurpiowszczyźnie.

Barbara Wojciulewicz

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.