Ćwiczenia Ratowników Nadziei z Komendą Główną Policji

.

Kolejne ogólnopolskie manewry poszukiwawczo-ratownicze za nami!

Jak co roku Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji dla uczczenia obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, zorganizowało koleją V edycję Ogólnopolskich Manewrów Poszukiwawczo-Ratowniczych Kampinos 2018 w których nasza jednostka brała czynny udział.

Siedemnastu członków Grupy Ratowniczej Nadzieja w tym ratowników specjalizujących się w poszukiwaniach osób zaginionych, ratowników medycznych i ratowników przez trzy dni zabezpieczało wydarzenie pod względem medycznym, szkoliło uczestników, oraz podnosiło swoje kwalifikacje.

Miło jest nam poinformować, że byliśmy współorganizatorem tego wydarzenia wraz z Policją oraz Grupą Ratownictwa PCK Warszawa, Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego S12, Grupą Poszukiwawczej OSP Jabłonna, oraz Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

– Cieszy mnie fakt, że po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w ćwiczeniach „Kampinos 2018”, tym bardziej, że byliśmy ich współorganizatorem. Fakt, że nasi ratownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje przy poszukiwaniach terenowych, czy w sztabie dowodzenia kierując działaniami w terenie wywołuje u mnie uśmiech. Chciałbym abyśmy spotykali się tylko na takich ćwiczeniach, a zdobyta wiedza nie musiała być użyta w realnych działaniach – podsumowuje koordynator Grupy Ratowniczej Nadzieja rat. med. ks. Radosław Kubeł

Jak informują przedstawiciele Komendy Głównej Policji z każdym kolejnym rokiem uczestnicy manewrów podkreślają, że widoczny jest coraz lepszy stopień przygotowania Policji oraz innych służb i grup poszukiwawczo-ratowniczych do prowadzonych działań poszukiwawczych w obszarze niezabudowanym. Sprawna koordynacja czynności, czytelny podział zadań na miejscu poszukiwań, odpowiednie przygotowanie techniczne poparte wiedzą i doświadczeniem na tym polu, z pewnością stanowią o sukcesie prowadzonych działań. Wspólne nabywanie doświadczeń w tej dziedzinie, wymiana spostrzeżeń i prowadzone podczas spotkania dyskusje, a także bliższe relacje nawiązane między uczestnikami to dodatkowy atut tego rodzaju inicjatyw, który w ocenie obecnych na manewrach osób, stanowi nieocenioną wartość dla przyszłych realizowanych w tym obszarze zadań.

W tym roku ćwiczenia zgromadziły 160 uczestników, reprezentujących obok Policji, wszystkie podmioty zainteresowane poszerzaniem wiedzy oraz pogłębianiem doświadczeń w dziedzinie poszukiwań osób zaginionych. Wśród nich należy wymienić naszą jednostkę z oddziałami w Ostrołęce, Zambrowie, Białymstoku i centralą w Łomży, oraz Grupy Ratownicze Polskiego Czerwonego Krzyża: z Bydgoszczy, Olsztyna i Trójmiasta, Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, jednostki OSP w Nowym Dworze Mazowieckim, OSP RW Modlin, OSP Łódź Jędrzejów. W manewrach uczestniczyli również policjanci z Nieetatowej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z KPP w Nowym Targu i nieetatowej Grupy Poszukiwawczej z Zielonej Góry.

Informacja prasowa Grupy Nadzieja
Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.