Co z tą prezerwatywą?

AIDS IconW Polsce o prezerwatywach mówi się rzadko, a w mediach można spotkać o nich sprzeczne, często nieprawdziwe informacje. Jaka jest więc prawda o ich skuteczności w zapobieganiu zakażeniom HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową?

Przeciwnicy prezerwatyw twierdzą, że nie zmniejszają one ryzyka zakażenia, nie zapobiegają także nieplanowanej ciąży. Przyczyną braku ich skuteczności mają być mikropory, większe zarówno od plemników, jak i od ustrojów chorobotwórczych. Upowszechnianie takich informacji w środkach masowego przekazu (pokazywano je w publicznej telewizji) nie powoduje zaniechania ryzykownych kontaktów seksualnych przez Polaków, a tylko częstsze dokonywanie ich bez użycia prezerwatywy. Doświadczenia z Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych HIV/AIDS wskazują, iż naszym rodakom zdarzają się przygodne kontakty seksualne, w kraju i coraz częściej za granicą, ale często nie używają prezerwatyw, bo „skoro przepuszczają HIV, to nie ma to żadnego sensu”. Takie zachowania są niebezpieczne nie tylko dla nich samych, ale także dla ich stałych partnerek/partnerów seksualnych.

Wielkość wirusa HIV wielokrotnie przewyższa wielkość cząsteczki wody. Gdyby mikropory w prezerwatywie dawały możliwość przenikania wirusa, to przez lateks powinna też przeciekać woda. Nikt nie twierdzi,  ze prezerwatywy wykazują 100% skuteczność w zapobieganiu zakażeniu HIV i innym chorobom przenoszonym drogą płciową. Zawsze może zdarzyć się pęknięcie lub spadnięcie, jednak właściwie użyta prezerwatywa znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia. Przed użyciem warto przeczytać załączoną instrukcję użytkowania. Przed założeniem prezerwatywy powinno się sprawdzić, w którą stronę się ona rozwija, żeby uniknąć konieczności zdjęcia i ponownego jej założenia. Jeśli nie zostanie usunięte powietrze z końcówki prezerwatywy (musi być miejsce na wytrysk!!!), wówczas ryzyko jej pęknięcia jest ogromne.

Prezerwatywy są jedynym środkiem, którego skuteczność w zapobieganiu zakażeniom udowodniono. Jednak, aby mogło pełnić swoją rolę tylko wówczas, kiedy są tam, gdzie powinny być od początku do końca kontaktu seksualnego.

Uczeni całego świata poszukują skutecznej szczepionki przeciwko zakażeniu HIV. Niestety do tej pory bezskutecznie i droga do jej znalezienia jest jeszcze długa. W dalszym ciągu najlepszą ochroną przed zakażeniem jest wiedza o drogach przenoszenia się zakażenia i znajomość sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. Jedyną pewną ochroną przed zakażeniem się HIV drogą płciową jest abstynencja seksualna, lub współżycie z jednym, stałym i zdrowym partnerem.

Anna Dobek

specjalista terapii uzależnień

Stowarzyszenie Nadzieja ul. Kościuszki 24/26

Stowarzyszenie Nadzieja realizuje program edukacyjno – informacyjny, dzięki któremu mieszkańcy Ostrołęki mogą otrzymać odpowiedzi na wiele pytań, jak również otrzymać fachową pomoc i wsparcie:

-punkt konsultacyjny HIV/AIDS: w każdą środę w godz. 12.00 – 14.00 przy ul. Kościuszki 24/26

-telefon zaufania HIV/AIDS: w każdy wtorek w godz. 13.00 – 15.00 nr tel. 029 764 8343

Program realizowany jest przy wsparciu Prezydenta miasta Ostrołęki.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.