Co to jest stalking?

Proszę mi napisać co to jest stalking? Moja siostrzenica ma bardzo poważne problemy ze swoim byłym narzeczonym mówiła mi, że jest coś takiego. Na czym polega to przestępstwo?

Stalking to stosunkowo nowa instytucja, która funkcjonuje w naszym prawie. Tym mianem można określić uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia. Niedawno do Kodeksu karnego dodano nowy przepis dotyczący takiego właśnie zachowania. Zgodnie z art. 190a § 1 k.k., „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Zgodnie z § 2 ww artykułu, tej samej karze podlega ten, kto wykorzystuje wizerunek innej osoby lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub § 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Ściganie przestępstw określonych w § 1 i § 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Z powyższego wynika, że za stalking można uznać np. długotrwałe wystawanie pod czyimś oknem choćby w celu wyznania miłości lub uporczywe wysyłanie sms-ów do osoby, która wyraźnie sobie tego nie życzy, jeżeli takie (lub jakiekolwiek inne) działania istotnie naruszają jej prywatność, wywołują uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia. Jeżeli powyższe działania spowodują targnięcie się na życie osoby czującej się „osaczonej”, „zaszczutej”, sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia.

Przy stalkingu należy dodać, że karane jest również podszywanie się pod inną osobę przy wykorzystaniu jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Szczególnie młodzież należy przestrzegać przed tym zjawiskiem ponieważ często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że przez żart polegający np. na zamówieniu pizzy sąsiadowi na jego koszt łamią prawo i mogą z tego powodu ponosić odpowiedzialność prawną.

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.