Chcesz zostać żołnierzem – wstąp do służby przygotowawczej

Autor zdjęcia: ppor. Karol Frankowski

Informacja Wojskowej Komendy uzupełnień w Ostrołęce.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostrołęce informuje że, istnieje możliwość odbycia 4 miesięcznej służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych od dnia 04.09.2018 r. i 25.09.2018 r.

Służba przygotowawcza odbywa się w ośrodkach szkolenia i jednostkach wojskowych. Po odbyciu służby przygotowawczej kandydat może przystąpić do kwalifikacji do służby zawodowej w jednostkach wojskowych lub wstąpić do terytorialnej służby wojskowej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba : niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną (kat. zdrowia „A”) i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie minimum gimnazjalne.

W trakcie służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje :
– wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie;
– uposażenie w wysokości – 960zł miesięcznie;
– po odbyciu służby przygotowawczej dodatkowo – odprawa w wysokości 1530 zł.

Wszystkich chętnych do odbycia służby przygotowawczej zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce w terminie do 30.08.2018r ( ze względu na konieczność odbycia badań w pracowni psychologicznej).
Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać pod nr telefonu 261-384-434 lub 261-384-433 lub na stronie internetowej www.ostroleka.wku.wp.mil.pl

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.