Będzie tak jak napisaliśmy – likwidacja biletów jeszcze przed 1 listopada

Stało się jak pierwsi przewidzieliśmy. Obowiązek  płacenia za bilety w miejskich autobusach w Ostrołęce ustanie jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych. 

Uchwała Rady Miasta Ostrołęki o likwidacji opłat za przejazdy miejską komunikacją została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 13 października. Jak napisanoww uchwale, wchodzi ona w życie po upłyywie czternastu dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że pierwszym dniem następującym po upływie czternastu dni od 13 października jest 28 października. 

Od tego dnia przestaje istnieć podstawa prawna do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską w Ostrołęce. 

Swoją drogą będzie to ciekawa obserwacja socjologiczna, czy 1 listopada  przy dojazdach na cmentarze silniejszy wśród ostrołęczan będzie apetyt na wszystko co za darmo, czy też chęć pokazania swojego prestiżu przejawiającego się — w przekonaniu wielu – w konieczności podjechania samochodem pod samą bramę cmentarza. 

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.