Bezpłatne autobusy być może już od 1 listopada

Jak wszystko pójdzie po myśli prezydenta, to na Wszystkich Świętych ostrołęczanie pojadą na cmentarze bezpłatnymi autobusami. I już tak zostanie. Prezydencki projekt uchwały o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej został skierowany na nadzwyczajną sesję zaplanowaną na czwartek 5 października.

Uchwała ma wejść w życie po czternastu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziś na przykład w Dzienniku Urzędowym ukazały się uchwały samorządów podjęte od 22 do 28 września. Można więc spodziewać się, że do połowy października wojewoda opublikowałby uchwałę Rady Miasta Ostrołęki (o ile zostanie podjęta) w połowie października, dzięki czemu mogłaby zacząć działać od 1 listopada.

Uzasadnienie do likwidacji biletów w miejskich autobusach w Ostrołęce przytaczamy poniżej:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym przedkładam projekt uchwały, znoszący opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich.
Komunikacja miejska w Ostrołęce w ciągu ostatnich lat dynamicznie się rozwija. Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę przyniosło wiele korzyści, m.in zapewniło możliwość ubiegania się o środki
zewnętrzne na infrastrukturę komunikacyjną oraz nowe autobusy. Spółka w latach 2009 – 2015 przy współudziale Miasta zrealizowała dwa projekty ze środków z UE. Łącznie pozyskano środki zewnętrzne na ok 17 mln zł. W ramach tych dwóch projektów zakupiono m.in. 12 nowych autobusów (w tym 2 z napędem elektrycznym), 75 wiat przystankowych, zainwestowano w system informacji dla pasażerów i system monitorujący ( monitoring wizyjny ), przebudowano nawierzchnie placów manewrowych, oświetlenie i parkingi na terenie zajezdni MZK, pobudowano myjnię autobusową. Dzięki temu komunikacja miejska stała się bardziej atrakcyjna, nowoczesna, komfortowa i bezpieczna.
W ostatnich miesiącach pozytywnie zweryfikowany został również kolejny projekt Miasta, dzięki któremu będą środki finansowe na nowe pojazdy, ścieżki rowerowe i inne elementy infrastruktury. Budżet Miasta otrzymał również ze strony Polskiego Rządu, spółek Skarbu Państwa oraz UE olbrzymie wsparcie finansowe na przebudowę mostu, na drogi, Muzeum Żołnierzy Wyklętych itp. W związku z gotowością Energi i Enei do budowy nowej elektrowni spodziewać się można w najbliższych latach w naszym mieście i regionie wyjątkowego ożywienia gospodarczego.
Wobec powyższych faktów przedkładam propozycję bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do mniej zamożnej części społeczeństwa, gdyż z komunikacji miejskiej korzystają głównie osoby starsze i ucząca się młodzież. Jednakże nie mniej ważnym argumentem, przemawiającym za tym rozwiązaniem, jest też aspekt ekologiczny. Mamy nadzieję, że część mieszkańców zrezygnuje z przejazdów własnym samochodem ze względów ekonomicznych i praktycznych ( utrudnienia w ruchu ) na rzecz środków komunikacji zbiorowej. Wpłynie to na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie hałasu i mniejsze uciążliwości w ruchu drogowym. Jest to nie bez znaczenia w perspektywie utrudnień związanych z remontem starego mostu i licznymi inwestycjami drogowymi, na które podpisaliśmy już umowy wykonawcze.
Wraz z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce planuje dokonać kompleksowej reorganizacji linii komunikacyjnych, tak aby połączenia były bardziej dogodne dla pasażerów. Centralnym punktem, gdzie zbiegać się będą wszystkie linie komunikacyjne będzie Dworzec PKS. Takie rozwiązanie spowoduje ,że połączenia będą krótsze, linie autobusowe nie będą się na siebie nakładały. Będzie to więc również rozwiązanie bardziej ekonomiczne. Oszczędności w funkcjonowaniu komunikacji przyniesie także likwidacja biletów, wyeliminuje to koszty ich produkcji, dystrybucji i kontroli. Samorząd Miasta podjął też rozmowy z samorządami gmin ościennych w kwestii organizacji i finansowania komunijkacji na ich obszarze. Dlatego też ostateczne skutki finansowe dla Budżetu Miasta Ostrołęki, związane z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej, będzie można określić po ostatecznym zatwierdzeniu nowego rozkładu jazdy i zakończeniu negocjacji z gminami .

Autorzy publikujący w serwisie Rozmaitosci.com korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i swobody wyrażania opinii a także prawa do krytyki. Publikowane artykuły zawierają osobiste poglądy autorów, które w wielu przypadkach nie są tożsame ani nawet zbieżne z poglądami wydawcy.